ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਹੈਲੋ ਕਲਾਊਡ ਮੋਬਾਈਲ-ਆਈਫੋਨ ਐਪ

HALO Cloud ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ iPhone ਜਾਂ iPad 'ਤੇ HALO Cloud ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਫੋਨ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ " ਲਈ ਖੋਜ ਕਰੋਹੈਲੋ ਆਈਪੀਵੀਡੀਓ” ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।